oferta

troj
 1. Projekty budowlane, wykonawcze:

 • Budynków Usługowych

 • Budynków Mieszkalnych

 • Budynków Użyteczności Publicznej

 • Obiektów Magazynowych, Produkcyjnych

 • Obiektów Przemysłowych

 • Konstrukcji Inżynierskich

troj
 1. Obsługa formalno-prawna:

 • Warunki zabudowy

 • Pozwolenia na budowę

 • Decyzje środowiskowe

 • Pozwolenia wodno-prawne

 • Pozwolenia na użytkowanie

troj
 1. Realizacja inwestycji:

 • Koordynacja budowy (Project Management)

 • Nadzory

 • Planowanie inwestycji

 • Szacowanie ryzyka

 • Studium wykonalności

 • Doradztwo techniczno-ekonom

troj
 1. Opinie techniczne:

 • Ekspertyzy techniczne

 • Oceny stanu technicznego