ZREALIZOWANE PROJEKTY 


troj 1 Delta Trans Świętochłowice - hala magazynowa 2000m2 (kooperacja)
 • Projekt budowlany konstrukcji stalowej i żelbetowej
 • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej i żelbetowej
troj 2 Helio S.A. Sochaczew - hala produkcyjno-magazynowa    7300m2 (kooperacja)
 • Projekt budowlany konstrukcji stalowej i żelbetowej
 • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej i żelbetowej
troj 3 Mostostal Zabrze Zakład produkcyjny Częstochowa - hala malarni 1900m2 (kooperacja)
 • Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji stalowej
troj 4 Cementownia Ożarów - wieża wypału klinkieru 1700 t (kooperacja)
 • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej wieży poziomy 256.200, 270.200, 265.400
troj 5 KGHM Polska S.A. - Powierzchniowa stacja wentylatorowa (kooperacja)
 • Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej i stalowej kanałów kablowych stacji
troj 6 M1 Zabrze - Rozbudowa sklepu Media Markt 1300m2 (kooperacja)
 • Projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji stalowej
troj 7 MADEX Katowice - Rozbudowa zespołu magazynowego o budynki magazynowo-biurowe 1600m2
 • Wielobranżowy Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej
troj 8 Budynek usługowo-biurowy (Myjnia) w Częstochowie ul. Wolna
 • Koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu
troj 9 SAPRO SYSTEM - hala produkcyjno-magazynowa 1400m2
 • Projekt Technologiczny
 • Wielobranżowy Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej
 • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej
 • Nadzór nad inwestycją
do9m
troj 10 Budowa kanału wentylacyjnego dla szybu Św. Kingi Kopalni Wieliczka (kooperacja)
 • Projekt konstrukcji wieży
 • Projekt elewacji wieży
troj 11 MHotel Sp. z o.o. - przebudowa 6 kondygnacyjnego budynku hotelowego w Sosnowcu 2130m2
 • Projekt budowlany
 • Projekty wykonawcze konstrukcji
 • Projekt aranżacji wnętrz
 • Nadzór nad inwestycją
do11m
1m
troj 12 Dworek -Szwajcaria- Zwardoń 2200m2 - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania
troj 13 Ogrody naukowe Wrocławia - Ogrody Doświadczeń (kooperacja):
 • Projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych
troj 14 Budynek mieszkalno-usługowy w Częstochowie ul. Zimorowicza 600m2
 • Projekt budowlany wielobranżowy rozbudowy i nadbudowy
 • Realizacja Inwestycji
troj 15 Protea Sp. z o.o. - Zakład produkcyjny Kluczbork 5200m2
 • Wykonanie wizualizacji rozbudowy zakładu produkcyjnego, biurowca, sieci dróg (wraz z torowiskiem malarni)
 • Wykonanie wizualizacji stanowiska prób żurawi
 • Wykonanie wizualizacji zagospodarowania wokół zakładu
3m
troj 16 Projekt dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Zabrze (kooperacja)
 • Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej płyty fundamentowej
troj 17 Stinger - konstrukcja nośna do układania rurociągu na morzu - Dania (kooperacja)
 • Analiza modelu statycznego konstrukcji
do17m
troj 18 Budynek mieszkalny wielorodzinny V kondygnacyjny w Częstochowie:
 • Projekt budowlany konstrukcji
 • Projekt wykonawczy konstrukcji
2m
troj 19 Tabpol s.c. - budynek mieszkalno usługowy - skup złomu. Częstochowa ul. Cmentarna.
 • Projekt budowlany wielobranżowy.
 • Projekt wykonawczy.

 4m   troj 20  Aleksandria Dariusz Moczarski - budynek usługowy dyskontu ogólnospożywczego w Blachowni przy ul. Cmentarnej.
 • Projekt budowlany wielobranżowy.
 • Projekt wykonawczy konstrukcji.
5m  troj 21 Aleksandria Dariusz Moczarski - zespół pawilonów usługowych w Blachowni przy ul. Cmentarnej.
 • Projekt budowlany wielobranżowy.
 • Projekt wykonawczy konstrukcji.
 troj 22 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Głogowie Małopolskim 1400m.kw.
 • Projekt budowlany konstrukcji.
 • Projekt wykonawczy konstrukcji.
 6m   troj 23  Budynek mieszkalny jednorodzinny w Dąbrowie Górniczej.
 • Projekt budowlany konstrukcji.
 • Projekt wykonawczy konstrukcji.
troj 24 Spółdzielnia Mieszkaniowa Północ w Częstochowie
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
troj 25 Stadion Miejski we Wrocławiu 2012
 • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej klatki schodowej
troj 26 Sorplex - Budynek magazynowy w Częstochowie.
 • Projekt budowlany wielobranżowy.
 • Projekt wykonawczy konstrukcji.
7m   troj 27 Protea Sp. z o.o. - Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Kluczborku
 • Projekt budowlany konstrukcji bramy wielkogabarytowej 12,5m x 23m.
troj 28 Protea Sp. z o.o. - Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Kluczborku
 • Projekt budowlany konstrukcji schodów wewnątrz zakładu produkcyjnego.
troj 29 Protea Sp. z o.o. - Projekt kontenerów wartowniczych z zapleczem socjalnym (Wenezuela).
troj 30 MHotel Sp. z o.o. - Budynek hotelowy 5 kondygnacyjny z Centrum konferencyjnym i rekreacyjnym w Mszanie.
 • Wielobranżowy projekt budowlany.
 • Projekty wykonawcze.
  8m troj 31 Budynek mieszkalno-usługowy w Częstochowie przu ul. Ludowej 900m.kw.
 • Projekt budowlany konstrukcji
 • Projekt wykonawczy konstrukcji.


033


troj


32


Impuls - Rozbudowa zakładu produkcyjnego w Częstochowie. Budowa budynku socjalno-biurowego.
 • Wielobranżowy projekt budowlany.
 • Projekt wykonawczy konstrukcji.
troj 33 Budwent - Budowa hali produkcyjno-magazynowej oraz budynku socjalno-biurowego.
 • Wielobranżowy projekt budowlany. Projekt wykonawczy konstrukcji.
troj 34 Rozbudowa i przebudowa szkoły w Zendku
 • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej dachu nad halą sportową
 • Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej dachu nad częścią dydaktyczną
 0373


troj


35


Budynek mieszkalny jednorodzinny w Częstochowie
 • Projekt budowlany wielobranżowy
 • Projekt wykonawczy


 0382


troj 
 

36


Budynek mieszkalny jednorodzinny k. Piotrkowa
 • Projekt budowlany konstrukcji
 •  

troj 37 Budynki mieszkalne szeregowe w Częstochowie
 • Projekt budowlany konstrukcji
 • Projekt wykonawczy konstrukcji
039
 troj 38 Budynek magazynowy w Świętochłowicach 1 000m.kw.
 • Projekt budowlany wielobranżowy
 • Projekt wykonawczy

 troj 39 Budynek dydaktyczny z zapleczem terapeutycznym i częścią techniczną dla potrzeb szkół specjalnych w Częstochowie
 • Projekt budowlany konstrukcji
 • Projekt wykonawczy konstrukcji
 troj 40 Rozbudowa zakładu produkcyjnego PROTEA w Kluczborku
 • Projekt budowlany wielobranżowy
 • Projekt wykonawczy konstrukcji
044
 0461


troj

    


41
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Sapro System k. Częstochowy
 • Projekt budowlany wielobranżowy
 • Projekt wykonawczy 


 047


 troj


42


Budynek handlowo-usługowy Piotr i Paweł w Częstochowie 1700m.kw.
 • Projekt budowlany konstrukcji
 • Projekt wykonawczy konstrukcji
troj 43 Budynki produkcyjny i biurowy w Jaworznie
 • Projekt budowlany wielobranżowy
 • Projekt wykonawczy 
troj 44 Dobudowa dźwigu osobowego budynku ośrodka podstawowej
opieki medycznej w miejscowości Wrzosowa
 • Projekt budowlany konstrukcji
 • Projekt wykonawczy konstrukcji
 052

troj


45


Budynek mieszkalny wielorodzinny w Częstochowie
 • Projekt budowlany konstrukcji
 • Projekt wykonawczy konstrukcji

 troj
 
46
 
Projekt zmiany sposobu użytkowania zakładów mięsnych
Aleksandria Sp. z o.o. sp. k.

troj 47 Projekt przebudowy budynku produkcyjnego Jawo Sp. z o.o.
w Częstochowie, kotłownia 500kW
 • Projekt budowlany wielobranżowy
 • Projekt wykonawczy
troj 48 Projekt budowlany pomieszczenia montażu
transformatorów z przesuwnym zadaszeniem teleskopowym
EthosEnergy Poland S.A. w Lublincu

 • Projekt budowlany wielobranżowy

Doświadczenie zdobyte na budowie, na podstawie umów o pracę jako pracownik na stanowiskach od kierownika robót poprzez inżyniera budowy do kierownika projektu.

9m
troj 1
Złote Tarasy Warszawa - Kompleks handlowo-biurowo-rozrywkowy
 • Kierownik robót (2004-2006)

troj 2
Global Łódź - Hala magazynowa z mroźnią i chłodnią 1900m2
 • Inżynier budowy/Kierownik Projektu (2006)

10m
troj 3
Ziaja Kolbudy - Hala produkcyjna 2800m2
 • Inżynier budowy/Kierownik Projektu (2006-2007)

11m 
troj 4
Dospel Cz-wa - Hala magazynowa 1700m2
 • Inżynier budowy/Kierownik Projektu (2007)

dospelm
 
troj 5
Stalobrex Łazy - Hala produkcyjna 8500m2
 • Inżynier budowy/Kierownik Projektu (2007-2008)

12m
troj 6
Panattoni Skawina - Centrum Logistyczne 17 000m2
 • Kierownik Projektu (2008)

13m  
troj 7
Panattoni Czeladź - Centrum Logistyczne 45 000m2
 • Kierownik Projektu (2008)